PYBS Puan Hesaplama

İlgili öğrencinin hangi sınıfta okuduğunu, sınavda Türkçe / Türk Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler testlerinde yapmış olduğu doğru ve yanlış sayılarını aşağıdaki hesaplama aracına girdikten sonra hesapla butonuna basınız.

LGS Puan Hesaplama Aracı İçin Buraya Tıklayın

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
PYBS Puan Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
 1. Doğru / Yanlış
 2. / 20 Soru
 3. / 20 Soru
 4. / 20 Soru
 5. / 20 Soru

İlgili Hesaplamalar

PYBS bursu nedir?

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavının kısaltmasıdır. Devlet parasız yatılılık bursu, ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani maddi durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır. Devlet parasız yatılılık bursu, bursa özel yapılan sınavdan alınan puanın yüksekliğine göre verilmektedir.

PYBS nerede ve ne zaman yapılmaktadır?

Tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te yapılacaktır.

PYBS başvurusu ne zaman yapılmalıdır?

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınav başvurusu; her yıl Mart ve Nisan aylarında yapılmalıdır. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

Başvuru şartları nelerdir?

Öğrencilerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Mevzuatta belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak.
 3. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.
 4. Ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme veya daha ağır bir ceza almamış olmak.
 5. Maddi imkânlardan yoksun bulunmak (Bunun için ailenin sınav yılından bir önceki yıldaki yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın sınavın yapılacağı yıl için tespit edilen tutarı (2016 yılı için 7.529,40 TL'yi) geçmemesi gerekir. Geliri bu rakamı geçenlerin, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS başvuruları kabul edilmeyecektir.).
 6. Ayrıca bursluluk başvurusu için; Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak veya ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11 inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak.
 7. Ayrıca parasız yatılılık başvurusu için; Ortaöğretim kurumlarında sınavsız kayıtları yapılan ve öğrenimlerine devam eden, meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program türlerinin 11 inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının 11 inci sınıflarında okuyan öğrencilerin tercih edeceği pansiyonlu okullarda aynı sınıf seviyesinde öğrenim gördüğü meslek alanı/dalı bulunmak ya da meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program türlerinde 11 inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak. (Bu öğrencilerin dışındaki öğrenciler parasız yatılılık için başvuru yapamayacaklardır.)

PYBS puanı nasıl hesaplanır?

Özel formüller kullanılarak hesaplanmaktadır.